Kleuteronderzoek

Is mijn kind klaar voor groep 3? Misschien heb jij het advies gekregen je kind nog een jaar langer te laten kleuteren en twijfel je of dit nodig is? Of school wil jouw kind juist al door laten stromen naar groep 3 en jij twijfelt? Een kleuteronderzoek kan dan helpen bij het nemen van een beslissing.

Bij een kleuteronderzoek kijk ik, voornamelijk vanuit de psychomotoriek, of jouw kind klaar is om te leren rekenen, lezen en schrijven. Wanneer een kind namelijk nog niet `rijp` is kan dit zorgen voor onnodige (leer)problemen. Ik kijk bijvoorbeeld of alle ontwikkelingsfases goed doorlopen zijn. Zo moet je de zogenaamde lateralisatie fase goed doorlopen hebben om de middellijn van je lijf te kunnen overkruisen, wat nodig is bij schrijven en lezen. Ik controleer ook de ogen: werken ze goed samen en kunnen ze straks mooi vloeiend een regel lezen?

Is mijn kind klaar voor groep 3?

Wat kan je verwachten van het onderzoek?
Na een intakegesprek komt jouw zoon of dochter voor het onderzoek naar mijn praktijk. Dit duurt ongeveer 1½ uur. Het onderzoek vindt op een speelse manier plaats, zo doen we onder andere de volgende dingen:

  • je kind maakt een tekening, hierbij kijk ik o.a. naar de penmotoriek en kan je een indruk krijgen van de cognitie
  • je kind mag een dorpje bouwen met blokken: het wereldspel. Ik kijk daarbij b.v. of je kind de middellijn overkruist en of het bepaalde begrippen kent. Ook hier krijg je een beeld van de cognitie van het kind.
  • ik test de samenwerking van de ogen 
  • ik bekijk kort de lees- en de rekenvoorwaarden

Na afloop beschrijf ik de bevindingen in een verslag en bespreken we dit samen. In dit verslag geef ik vanuit de psychomotoriek aan waar jouw kind staat. Jij als ouder kan deze informatie combineren met jouw eigen gedachten over je kind en natuurlijk die van de leerkracht bij het nemen van een beslissing.

Filmpje

Dit leuke filmpje van Victor Mids laat zien dat kinderen op een bepaalde leeftijd nog niet klaar zijn om te leren rekenen. Ook bij het kleuteronderzoek horen dit soort testjes.