Jamara

Heeft jouw kind moeite met rekenen? Raakt het steeds weer gefrustreerd of onzeker? Dit kan te maken hebben met een slecht getalbegrip of slechte automatiseringsvaardigheden. De Jamara rekenmethode kan dan helpen, de methode is ontwikkelt voor kinderen van groep 3 t/m 8.
Jamara rekentraining voor beter getalbegrip

Wat is Jamara?

Jamara is een rekenaanpak voor kinderen die vastlopen bij het rekenen op de basisschool. Jamara gaat terug naar de basis van het rekenen: hoeveelheids- en getalbegrip, de getalstructuur en automatiseringsvaardigheden. Wanneer goed gerekend kan worden met de getallen tot 10, dan gaat er pas verder gerekend worden. Bij het rekenen zetten we verschillende zintuigen in, we gaan zien, voelen en horen en zeker ook bewegen.

Reken zwakke kinderen hebben vaak moeite met de verschillende manieren waarop kan worden gerekend, vaak doen ze het op de verkeerde manier. Jamara leert daarom één denkstrategie aan.

Wanneer ik met een kind met Jamara aan de slag ga, onderzoek ik tijdens de eerste afspraak het volgende:
  • Is het kind ‘rekenrijp’, m.a.w. is het qua ontwikkeling al aan rekenen toe? (onderzoek gebaseerd op de psychomotoriek.)
  • Wat is het niveau van het kind op dat moment?
  • Hoe is het met het inzicht in de getalstructuur?
  • Kan het kind automatiseren?
  • Spiegelt het kind cijfers (12/21)?
  • Is Jamara geschikt voor je kind.

Thuis oefenen

Thuis wordt er ook iets van jou als ouder/verzorger en van je kind verwacht. Per dag moet er 1 of 2 keer geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer. Wanneer je bij mij langs komt, kijken we hoe de oefeningen gaan en of je zoon of dochter toe is aan een volgend stap. Eén keer in de 2 a 3 weken kom je bij mij langs. Dit is mede afhankelijk van de hoeveelheid begeleiding die je wenst, vaak heeft dit ook te maken met de motivatie van je kind.