Leerstijl onderzoek

Dit onderzoek geeft inzicht in op welke manier jouw kind het beste leert, maar ook hoe het presteert onder stress of juist als het ontspannen is. Ik voer om dit te achterhalen een aantal tests uit, waaronder het zogenaamde dominantie onderzoek. Hiermee bekijk ik de samenstelling van het zogenaamde dominantieprofiel, dit geeft inzicht in hoe het leren kan worden verbetert d.m.v. bepaalde beweegoefeningen.
Op welke manier leert jou kind het beste?
Het brein
Iedereen heeft twee hersenhelften, een linker- en een rechterhersenhelft. Vanaf een jaar of vier ontwikkelt zich een voorkeur voor het gebruik van een van de twee hersenhelften. Dominantie van de linkerhersenhelft zorgt ervoor dat je graag van links naar rechts werkt. Dat past precies bij de manier waarop we leren lezen, schrijven en rekenen. Je bent dan talig ingesteld en kan logisch redeneren. Wel mis je het overzicht en kun je soms door de bomen het bos niet meer zien.

Is je rechterhersenhelft dominant dan werk je het liefst van rechts naar links. Iemand die rechtsgericht is, noemen we ook wel een beelddenker. Vaak spiegelen deze kinderen (b/d). Ook kan het daardoor zijn dat optellen wel lukt, maar aftrekken moeilijk is. Of dat rekenen en klokkijken lastig zijn, omdat je letterlijk anders tegen de cijfers aankijkt. Begrippen als meer en minder, links en rechts, onder en boven, voor en achter zijn dan verwarrend. Zo kunnen er problemen ontstaan op reken en taalgebied.

Maar dominantie beperkt zich niet alleen tot de hersenhelften. Ook bij je handen, voeten, ogen en oren ontwikkel je een voorkeur. De dominantie van oog, hand, oor en voet bepalen hoe je met auditieve en visuele informatie om kan gaan. En of je leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist door te doen. In stilte of juist met anderen of combinaties ervan. Of je vooraan of juist beter achteraan kan zitten in de klas of helemaal links of rechts.
Ook kijk ik of je het beste leert door iets te zien, te horen of te doen.