Onderwijskundigonderzoek

Dit onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van jouw kind. Het maakt duidelijk hoe het taken aanpakt en welke strategieën het gebruikt. Uit het onderzoek komt ook naar voren of jouw kind een beelddenker is. Dit wordt niet alleen duidelijk aan de hand van het wereldspel, maar ook uit de andere onderzoeken. Om te zien of er cognitieve problemen zijn, neem ik ook een aantal didactische toetsen af. Met behulp van deze toetsen kan worden achterhaald of er een achterstand of voorsprong is ten opzichte van het niveau van de groep waarin het kind zit. 
 
Vaste onderdelen van het onderzoek zijn:
  • Ojemann wereldspel: denkt een kind in beelden of taal?
  • Technisch lezen: Brus- één-minuut-test en Klepel leestest.
  • Begrijpend lezen: tekstbegrip gemeten op 3 niveaus.
  • Letterkennis: automatiseren.
  • Spelling: Ojemann dictee.
  • Rekenen: toets automatiseren Ojemann rekenen.
  • Visuele en auditieve verwerkingssnelheid:  Time-ordertest.
  • Non-verbale intelligentietest: de Raven.
  • Geheugentest: Vester
Met de uitkomsten van het onderzoeken kunnen we samen zoeken naar passende hulp. Van het onderzoek wordt een uitgebreid schriftelijk verslag gemaakt inclusief tips en adviezen.
 

Filmpje

In dit filmpje van Beeld en Brein wordt uitgelegd wat het wereldspel is.