Tarieven

In 2022 ben ik met mijn praktijk gestart. Geleerd heb ik al veel, maar ik doe graag nog meer ervaring op. Ik kijk daarom graag samen naar wat we voor elkaar kunnen betekenen. Heb je vragen over de kosten? Samen komen we er vast wel uit.  

Kennismakingsgesprek - gratis

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen? Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten.

Begeleiding per keer - 40 euro

Een begeleidingssessie duurt 50 tot 60 minuten. Kosten zijn inclusief mijn voorbereidingstijd, gebruik van materialen, eventuele werkboekjes en het waar nodig maken van instructies (b.v. filmpjes) van de oefeningen.

Verslag - 40 euro

Van mijn onderzoeken wordt niet standaard een verslag gemaakt. Wil je dit wel, voor je zelf of b.v. voor school, dan kan dat tegen deze kosten.

Onderzoeken

Hieronder vind je de kosten van de diverse onderzoeken.

Intake onderzoek - max. 80 euro

Het intake onderzoek hangt af van de hulpvraag. Over het algemeen duurt het intake onderzoek 1,5 uur. De resultaten worden in een gesprek van ongeveer 30 minuten nabesproken met de ouders. Hierbij bespreken we ook de eventuele vervolg begeleiding.

Beelddenkonderzoek (basis) - 40 euro

Dit onderzoek bestaat uit het afnemen en analyseren van het wereldspel om zo inzicht te krijgen in de leerstijl (visueel of taal) van het kind. Na het onderzoek bepreken we samen de uitkomsten van het onderzoek.

Nonverbale intelligentietest - 40 euro

De Raven is wereldwijd de meest gebruikte non-verbale intelligentietest om snel een beeld van de algemene intelligentie te krijgen. Het onderzoek inclusief nabespreken duurt ongeveer een uur.

Leerstijl onderzoek - 60 euro

Bij dit onderzoek wordt het dominantieprofiel en de leervoorkeur van het kind onderzocht. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur. Hierna kijken we samen naar de uitkomsten van het onderzoek. Deze worden ook na afloop per mail gestuurd.

Visuele screening - 40 euro

De samenwerking van de ogen wordt getest met behulp van de bioptor. Deze test ook de horizontale en verticale forie en bekijt kleurenblindheid. Daarnaast wordt gekeken naar de lateralisatie, saccades (oogsprongen), de oogvolgbeweging, scannen, perifere zicht, accommoderen, convergeren en het richten van de ogen. Het volledige onderzoek duurt ongeveer 1 uur. Hierin bespreken we ook hoe ik jullie kan helpen om de oog samenwerking te verbeteren.

Geboorte in kaart - tijdelijk 90 euro

Tijdens een geboorte in kaart sessie kijken we naar de prenatale periode, de geboorte en een korte periode daarna. Je gaat begrijpen dat wat je toen hebt meegemaakt nu nog terug te zien is je gedrag. Een sessie duurt ongeveer 2 uur en je ontvang hiervan een verslag met alle inzichten die we samen opdoen.

Kleuteronderzoek - tijdelijk 90 euro

Het onderzoek met het kind duurt ongeveer 1,5 uur. Hierin wordt het wereldspel afgenomen, er worden lees- en rekenvoorwaarden bekeken en een schoolrijpsheidstest gedaan. Nabespreking met de ouders duurt ongeveer 30 minuten. Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt met adviezen (2,5 uur).

Individueel onderwijskundig onderzoek - op aanvraag

Dit onderzoek start met een intakegesprek van ongeveer 30 minuten. Daarna vindt een onderzoek van ongeveer 2 uur plaats. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van het wereldspel, diverse didactische onderzoeken voor rekenen, spelling en lezen. Een geheugentest, een intelligentie test en een test om de auditieve verwerking te bekijken. Ook vind een nabespreking met de ouders plaats van ongeveer 30 minuten. Van het onderzoek wordt een compleet verslag gemaakt. Dit verslag bevat een uitgebreide uitwerking van de conclusies van het onderzoek, inclusief bijbehorende adviezen. Afname, verslaglegging en bespreken neemt in totaal 10 uur in beslag.

Trainingen

Lees dit ook nog even:

  • Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken die korter van te voren worden afgezegd of afspraken die niet worden nagekomen zonder deze te annuleren, wordt het volledige uurtarief berekend.
  • Betaling kan contant, of door middel van een betaalverzoek (binnen 7 dagen) voldaan worden.
  • Mijn hulp wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekering.
  • Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar werken onder schooltijd, dan hoeft het kind geen extra motivatie op te brengen na schooltijd. Overleg met school is dan uiteraard wenselijk.