Reflexonderzoek

In de buik van je moeder en in het eerste levensjaar maak je bepaalde automatische bewegingen die we primaire reflexen noemen. Grijpen, zuigen en de schrikreactie zijn daar voorbeelden van die iedereen kent. Reflexen zijn nodig om geboren te worden en om je te ontwikkelen. Je moet bijvoorbeeld zuigen als baby om voeding binnen te krijgen. In het eerste levensjaar ontwikkelen deze primaire reflexen zich tot meer doelgerichte bewegingen. Soms ontwikkelen de reflexen niet goed. Bijvoorbeeld doordat een kind met een keizersnee geboren wordt of doordat het niet heeft gekropen.

Werken aan reflexen

Nog aanwezige reflexen kunnen een kind dan tot last worden op school. Voorbeelden van problemen die door nog actieve reflexen veroorzaakt kunnen worden zijn: 

  • concentratieproblemen
  • niet stil kunnen zitten
  • lees- of rekenproblemen
  • slechte pengreep
  • snel schrikken
  • moeite met leren fietsen of zwemmen
  • (motorisch) onhandig
  • snel overprikkeld

Wat kan je hieraan doen?

Wanneer een kind bij mij komt, bekijk ik aan de hand van een vragenlijst en aan de hand van wat testjes of er nog reflexen actief zijn. Wanneer dit zo is, kunnen ze door middel van oefeningen geïntegreerd worden. Dit vraagt wel iets van jou als ouder. Om reflexen te integreren is thuis oefenen namelijk nodig. Elke dag 5 tot 10 minuten oefenen is genoeg.